استعدادیابی ورزشی

اهمیت استعدادیابی در ورزش

اکنون بیش از هر زمانی ما بر لزوم داشتن فعالیت ورزشی مناسب واقفیم، اما آیا هرنوع فعالیت ورزشی نتایج دلخواه ما را به همراه خواهد داشت؟ این مهم در سنین پایین­تر از اهمیت بیشتری برخوردار است. استعدادیابی ورزشی، از نظر دانشمندان علوم ورزشی، راهی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران درصحنه های بین المللی است. این فرآیند ( استعدادیابی ورزشی ) نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط لازم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزش خاص را داشته باشند. تا آنجایی که به ورزشکاران نخبه مربوط می شود، کار و زمان مربی باید برای کسانی صرف شود که دارای توانایی های بالقوه باشند.

استعدادیابی ورزشی

اهمیت استعدادیابی در ورزش

اکنون بیش از هر زمانی ما بر لزوم داشتن فعالیت ورزشی مناسب واقفیم، اما آیا هرنوع فعالیت ورزشی نتایج دلخواه ما را به همراه خواهد داشت؟ این مهم در سنین پایین­تر از اهمیت بیشتری برخوردار است. استعدادیابی ورزشی، از نظر دانشمندان علوم ورزشی، راهی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران درصحنه های بین المللی است. این فرآیند ( استعدادیابی ورزشی ) نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط لازم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزش خاص را داشته باشند. تا آنجایی که به ورزشکاران نخبه مربوط می شود، کار و زمان مربی باید برای کسانی صرف شود که دارای توانایی های بالقوه باشند.

همین الان میتونی از همینجا وقت رزرو کنی و با مراجعه به نزدیکترین

مرکز استعدادیابان

“استعداد ورزشی”

فرزند دلبندت رو کشف کنی

هماهنگی و کسب  اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۲۹۳۳۳۱۹۷